Menü Bezárás

Egyesületünk

Egyesületünkről

Küldetésünk

A különböző generációk által hordozott ismeret, tudás – legyen az általános vagy szakmai, gazdasági vagy technológiai, kulturális vagy művészeti, környezet- vagy természetvédelmi, egészséghez vagy sporthoz kapcsolódó – felkutatása és megőrzése, egymás számára történő átadása; a meglévő készségek és képességek fejlesztése; új ismeretek és kompetenciák megszerzésének biztosítása; élmény és tapasztalatszerzési programok szervezése; kapcsolatépítés és hálózatosodás lehetővé tétele határainkon belül és kívül, közösségépítés.

Céljaink

 • Híd építése a különböző generációk között.
 • A generációk által magukban hordott különbözőségek elfogadása, tiszteletben tartása, szokásaik és hagyományaik megismerése, értékeik és tudásuk felkutatása, valamint azok továbbadása és megőrzése.
 • Új és hasznos ismeretek nyújtása, amely segíti a különböző generációkat mindennapi és családi életük, szabadidejük, valamint karrierjük és szakmai fejlődésük során.
 • A különböző generációknak lehetőség biztosítása az egész életen át tartó tanulásra, önművelődésre.
 • Az egyesület kiemelten fontosnak tartja a különböző generációk közül a fiatalok és az idősek; a nők, azon belül az édesanyák; valamint a hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű közösségek, csoportok segítését és támogatását.
 • Az egyesület tagjai hisznek abban és teret kívánnak adni annak, hogy minden ember – kortól és nemtől függetlenül – értéket képvisel és őriz, tudással bír, folyamatosan akar, tud és képes tanulni, fejlődni, kíváncsi és keresi az új kihívásokat, motivált és ambiciózus, a másikat segítő és támogató attitűddel rendelkezik.

Alapszabály szerinti feladataink

 • különböző programok szervezése, közösségépítés
 • csoportok, foglalkozások, játszóházak, klubok, valamint kirándulások, táborok, túrák szervezése és/vagy támogatása
 • tanulmányi, sport és tömegsport, gazdasági, kulturális és művészeti versenyek, vetélkedők, pályázatok lebonyolításának előmozdítása
 • előadások, fesztiválok, koncertek, konferenciák, kongresszusok, kiállítások, rendezvények, találkozók, workshopok megszervezése, lebonyolítása
 • gazdasági-, pénzügyi-, és vállalkozói, valamint új technológiai és informatikai ismeretekkel kapcsolatos kompetenciafejlesztés
 • tehetséggondozás és –fejlesztés
 • kulturális, művészeti és népművészeti programok szervezése, a közművelődés támogatása
 • hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű közösségek, csoportok támogatása, felzárkóztatása, társadalmi lehetőségeiknek bővítése
 • készség- és képességfejlesztő foglalkozások, képzések, tréningek, tanfolyamok, tanórán kívüli programok szervezése, lebonyolítása
 • felnőttképzés és az élethosszig tartó tanulás elősegítése (life long learning)
 • oktatási segéd- és szakanyagok, játékok, könyvek, tankönyvek, jegyzetek, kiadványok ismeretterjesztő füzetek, CD-ROM, DVD megjelentetésének támogatása, illetve másodlagos jelleggel kiadói tevékenység folytatása
 • a környezet- és természetvédelmi ismeretek terjesztése, az egyének, közösségek, szervezetek környezeti felelősségének környezettudatosságának növelése (pl. parlagfű irtás)
 • hálózat kiépítése a hasonló célokért tevékenykedő hazai és külföldi (főként határon túli magyar) társadalmi és gazdasági szervezetek részvételével, külföldi tapasztalatok hasznosítása
 • a határainkon túl élő magyarsággal való kapcsolattartás (tapasztalatcsere, kulturális, tudományos és szabadidős tevékenységek) támogatása
 • a különböző generációk társadalmi és szociális helyzetének javítása és segítése
 • adományok gyűjtése, kezelése és szétosztása

Közhasznú tevékenységeink

 • egészségmegőrzés
 • családsegítés
 • kutatás
 • nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés
 • kulturális tevékenység
 • kulturális örökség megóvása
 • közművelődés
 • természetvédelem
 • gyermek- és ifjúságvédelem
 • környezetvédelem
 • sport
 • hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése
 • munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése és a kapcsolódó szolgáltatások

Támogass minket

Különböző formában tudsz segíteni és támogatni minket! 🙂

Adód 1 %-ával

csak az adószámunkat kell beírnod – 18737493-1-09

Pénzbeli vagy tárgyi adománnyal

Banki átutalás: Unicredit Bank Zrt. 10918001-00000087-17890008
Készpénz: Befizetésre székhelyünkön és telephelyeinken van lehetőséged.
Tárgyak: eszközök, székek, asztalok, játékok, szőnyegek, informatikai eszközök, stb.

Dokumentumtár