Menü Bezárás

Egyesületünk

Küldetésünk

A különböző generációk által hordozott ismeret, tudás – legyen az általános vagy szakmai, gazdasági vagy technológiai, kulturális vagy művészeti, környezet- vagy természetvédelmi, egészséghez vagy sporthoz kapcsolódó – felkutatása és megőrzése, egymás számára történő átadása; a meglévő készségek és képességek fejlesztése; új ismeretek és kompetenciák megszerzésének biztosítása; élmény és tapasztalatszerzési programok szervezése; kapcsolatépítés és hálózatosodás lehetővé tétele határainkon belül és kívül, közösségépítés.

Céljaink

Híd építése a különböző generációk között.

A generációk által magukban hordott különbözőségek elfogadása, tiszteletben tartása, szokásaik és hagyományaik megismerése, értékeik és tudásuk felkutatása, valamint azok továbbadása és megőrzése.

Új és hasznos ismeretek nyújtása, amely segíti a különböző generációkat mindennapi és családi életük, szabadidejük, valamint karrierjük és szakmai fejlődésük során.

A különböző generációknak lehetőség biztosítása az egész életen át tartó tanulásra, önművelődésre.

Az egyesület kiemelten fontosnak tartja a különböző generációk közül a fiatalok és az idősek; a nők, azon belül az édesanyák; valamint a hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű közösségek, csoportok segítését és támogatását.

Az egyesület tagjai hisznek abban és teret kívánnak adni annak, hogy minden ember – kortól és nemtől függetlenül – értéket képvisel és őriz, tudással bír, folyamatosan akar, tud és képes tanulni, fejlődni, kíváncsi és keresi az új kihívásokat, motivált és ambiciózus, a másikat segítő és támogató attitűddel rendelkezik.

Elnökségünk

Hári-Kapusi Gabriella elnök
hari.kapusi.gabriella@generacioktudasaert.hu

Lengyel Boglárka alelnök
lengyel.boglarka@generacioktudasaert.hu

Bódor Péter alelnök
bodor.peter@generacioktudasaert.hu