Menü Bezárás

Mit csinálunk?

Alapszabály szerinti feladataink

különböző programok szervezése, közösségépítés

csoportok, foglalkozások, játszóházak, klubok, valamint kirándulások, táborok, túrák szervezése és/vagy támogatása

tanulmányi, sport és tömegsport, gazdasági, kulturális és művészeti versenyek, vetélkedők, pályázatok lebonyolításának előmozdítása

előadások, fesztiválok, koncertek, konferenciák, kongresszusok, kiállítások, rendezvények, találkozók, workshopok megszervezése, lebonyolítása

gazdasági-, pénzügyi-, és vállalkozói, valamint új technológiai és informatikai ismeretekkel kapcsolatos kompetenciafejlesztés

tehetséggondozás és –fejlesztés

kulturális, művészeti és népművészeti programok szervezése, a közművelődés támogatása

hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű közösségek, csoportok támogatása, felzárkóztatása, társadalmi lehetőségeiknek bővítése

készség- és képességfejlesztő foglalkozások, képzések, tréningek, tanfolyamok, tanórán kívüli programok szervezése, lebonyolítása

felnőttképzés és az élethosszig tartó tanulás elősegítése (life long learning)

oktatási segéd- és szakanyagok, játékok, könyvek, tankönyvek, jegyzetek, kiadványok ismeretterjesztő füzetek, CD-ROM, DVD megjelentetésének támogatása, illetve másodlagos jelleggel kiadói tevékenység folytatása

a környezet- és természetvédelmi ismeretek terjesztése, az egyének, közösségek, szervezetek környezeti felelősségének környezettudatosságának növelése (pl. parlagfű irtás)

hálózat kiépítése a hasonló célokért tevékenykedő hazai és külföldi (főként határon túli magyar) társadalmi és gazdasági szervezetek részvételével, külföldi tapasztalatok hasznosítása

a határainkon túl élő magyarsággal való kapcsolattartás (tapasztalatcsere, kulturális, tudományos és szabadidős tevékenységek) támogatása

a különböző generációk társadalmi és szociális helyzetének javítása és segítése

animátori tevékenység

pályázás, pályázatírás és pályáztatás

információ és tartalomszolgáltatás: hírlevél, honlap működtetése

adományok gyűjtése, kezelése és szétosztása

Közhasznú tevékenységeink

egészségmegőrzés
családsegítés
kutatás
nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés
kulturális tevékenység
kulturális örökség megóvása
közművelődés
természetvédelem
gyermek- és ifjúságvédelem
környezetvédelem
sport
hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése
munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése és a kapcsolódó szolgáltatások
a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység